ISO 14001 – ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

ISO 14001: 2015 to międzynarodowy standard zarządzania środowiskowego, skoncentrowany na planowaniu procesowym i zarządzaniu ryzykiem w kontekście realizacji tzw. aspektów środowiskowych i działań zmniejszających negatywny wpływ procesów organizacji na środowisko. Standard ten jest szeroko rozpoznawalny na świecie, w praktycznie każdym sektorze gospodarki, w tym również w branży usługowej i zawiera wymagania dotyczące m.in.

  • Zrozumienia kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań klientów i kontrahentów w stosunku do ochrony środowiska
  • Określenia sposobów oddziaływania organizacji na środowisko,
  • Wdrożenia  procesu zarządzania ryzykiem w kontekście ochrony środowiska.

Norma ISO 14001 zwraca także uwagę na konieczność ustalenia celów środowiskowych, zaangażowanie kierownictwa, zarządzanie pracownikami, nadzór nad dokumentacją systemu, radzenie sobie z niezgodnościami czy choćby zapobieganie i gotowość do reagowania na awarie środowiskowe. Wszystkie te obszary pełnią rolę wspomagającą dla skutecznej ochrony środowiska i optymalizacji procesów.

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ? 

Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego stanowi dowód na wysokie standardy i działania organizacji w kontekście ochrony środowiska i działań proekologicznych.

 Wdrożenie systemu pozwala w szczególności na:

  • Ustandaryzowanie procesów pod kątem zmniejszenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko (m.in. zużycia wody, energii, zasobów),
  • Osiągnięcie zgodności prawnej z przepisami o ochronie środowiska,
  • Promowanie działań innowacyjnych w kontekście ochrony środowiska,
  • Promowanie wśród pracowników działań w kontekście ochrony środowiska (np. segregacja odpadów),
  • Optymalizację procesów produkcji i dostarczania wyrobów pod kątem ochrony środowiska,
  • Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w myśl zasady ,,risk based thinking”,

Wdrożenie systemu może zostać również zintegrowane z innymi systemami, np. zarządzania energią, jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego  formalne potwierdzenie spełnienia wymagań normy niezależnie od tego w jakim otoczeniu biznesowym działa organizacja. Ponadto, pozwala na szczególne wyróżnienie firmy na rynku, w procesach przetargowych oraz niezależne potwierdzenie ciągłego monitorowania przez organizację działań mających na celu ochronę środowiska i optymalizację zużycia zasobów.

Zarówno wdrożenie systemu zarządzania jak i jego certyfikacja stanowią poświadczenie wdrożenia standardu rozpoznawalnego na całym świecie.  

Szukasz profesjonalnego podejścia i usług wysokiej jakości?