ISO 20000 – ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

IDEA NORMY

Norma ISO 2000 określa wymagania dla dostawców usług IT w celu dostarczania odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa usług dla klientów. Proces zarządzania usługami IT pozwala dać klientom optymalną usługę w celu spełnienia jego potrzeb biznesowych w ramach uzgodnionych procesów i zasobów. Wymagania normy skupiają się na takich obszarach jak m.in.

 • określenie poziomu świadczenia usługi IT (SLA),
 • zarządzanie pojemnością,
 • zarządzanie ciągłością i dostępnością usługi,
 • zarządzanie kopiami zapasowymi i procesem archiwizacji,
 • zarządzanie i nadzór nad infrastrukturą informatyczną.

System zarządzania usługami IT opiera się na powszechnie znanych dobrych praktykach z zakresu IT, m.in. ITIL oraz korzysta z metodyki IT Service Management (ITSM). Pozwala to na odpowiednie podejście do zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie, zorientowane na procesy i ryzyko. Pozwala to na przekształcenie działów informatycznych w działy usługowe, oferujące niezawodne, elastyczne i wysokiej jakości usługi informatyczne i wsparcia teleinformatycznego.

Według tego standardu na zarządzanie usługą składa się wiele procesów, takich jak m.in. zarządzanie:

 • poziomem usługi (SLA),
 • pojemnością,
 • ciągłością i dostępnością usługi,
 • bezpieczeństwem informacji,
 • zmianą,
 • raportowaniem poziomu usług.

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ?

Zapewnienie odpowiedniego poziomu usług IT to priorytet w obecnej cyfryzacji usług i przetwarzania danych w zasobach informatycznych, w tym w chmurze. Najczęściej organizacje wskazują następujące korzyści z wdrożenia normy:

 • przejrzyste wydatki na usługi IT (np. zarządzanie procesem zakupu oprogramowania i sprzętu, zarządzanie inwestycjami infrastruktury),
 • wdrożenie procesu nadzorowania jakości świadczonych dla klientów usług informatycznych,
 • optymalne zarządzanie incydentami informatycznymi.
 • Pozwala określić optymalne plany zarządzania usługami i  zarządzanie dostępnością usług oraz ich cyklem życia.

Dodatkowo, wdrożenie normy pozwala na wspomaganie procesów organizacji przy korzystaniu z takich metody jak Agile, Scrum czy Prince2.

Szukasz profesjonalnego podejścia i usług wysokiej jakości?