ISO 22301 – ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

IDEA NORMY

ISO 22301 to międzynarodowy standard zarządzania ciągłością działania organizacji. To standard stosowany w celu ochrony przed skutkami wystąpienia krytycznych zdarzeń mogących zakłócić , czasowo zawiesić lub przerwać działalność organizacji. Standard poza działaniem prewencyjnym wymaga od organizacji przygotowania planów ciągłości działania i reagowania na sytuacje kryzysowe, aby móc zapewnić ciągłość procesów biznesowych.

Wymagania normy są przeznaczone dla wszystkich organizacji, zarówno dla sektora publicznego i prywatnego. To standard międzynarodowy, rozpoznawalny ma na rynku, na który decyduje się wiele organizacji, bez względu na ich wielkość i rodzaj prowadzonej działalności oraz złożoności procesów. Najczęściej standard wdrażany jest w podmiotach z sektorów:

 • Finanse i bankowość,
 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Firmy informatyczne świadczące usługi serwisowe, cloud computing, data center,
 • Producenci usług kluczowych, m.in. telekomunikacja, energetyka, logistyka.

System zarządzania ciągłością działania BMCP obejmuje:

 • Planowanie ciągłości dla krytycznych procesów biznesowych (BCP – Business Continuity Planning)
 • Planowanie sposobu działania na wypadek awarii, katastrofy, kryzysów lub innych negatywnych zdarzeń. (DRP – Disaster Recovery Plannik)

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ?

Wdrożenie standardu ISO 22301 pomaga w optymalizacji zachowania ciągłości działania organizacji i procesów biznesowych. Zintegrowane podejście procesowe pozwala na skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i wymagających szybkich, konkretnych działań. Innymi atutami wdrożenia normy są m.in.

 • Szybka reakcja na sytuacje kryzysowe i tym samym ograniczenie strat materialnych i niematerialnych,
 • Minimalizowanie przestojów w organizacji,
 • Bezpieczeństwo informacji i zasobów klientów i kontrahentów,
 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
 • spełnienie wymagań prawnych i wytycznych branżowych m.in. w sektorze bankowym, finansowym, informatycznym, ochrona zasobów firmy – zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • ustandaryzowanie procedur, co pozwala na zwiększenie świadomości pracowników i konkretne zasady postępowania.

Dodatkowym atutem jest łatwość integracji normy z innymi standardami zarządzania, m.in. zarządzania jakością, środowiskiem, BHP, bezpieczeństwem informacji. Wszystkie standardy ISO oparte są o tzw. strukturę HLS, co umożliwia szybką i efektywną integracją i ogranicza koszty wdrożenia.

Szukasz profesjonalnego podejścia i usług wysokiej jakości?