ISO 27001 – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ISO 27001 to międzynarodowy standard zarzadzania bezpieczeństwem informacji na całym świecie. Norma pozwala na wdrożenie systemu zarządzania procesami poufności, integralności i dostępności informacji oraz spełnienie wymagań prawnych ochrony informacji i danych, np. RODO.

Standard ten jest szeroko rozpoznawalny na świecie, w praktycznie każdym sektorze gospodarki  zawiera wymagania dotyczące m.in. 114 zabezpieczeń w obszarach organizacyjnym, informatycznym, prawnym i fizycznym, w szczególności :

 • Polityki kontroli dostępu,
 • Polityki haseł i uwierzytelniania,
 • Polityki bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami i podwykonawcami,
 • Wymagania z zakresu ochrony prywatności i praw autorskich,
 • Zarządzanie incydentami,
 • Planowanie ciągłości działania i reagowania na sytuacje kryzysowe.

Norma ISO 14001 zwraca także uwagę na planowanie celów bezpieczeństwa informacji oraz  zaangażowanie kierownictwa, zarządzanie pracownikami, nadzór nad dokumentacją systemu, radzenie sobie z niezgodnościami czy choćby zapobieganie i gotowość do reagowania na awarie środowiskowe. Wszystkie te obszary pełnią kluczową rolę aby zapobiegać niepożądanym zdarzeniom, atakom hakerskim i uświadamiać pracowników w zakresie dbania o bezpieczeństwo danych.

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ?

Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowi dowód na wysokie standardy organizacji w kontekście planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działań w zakresie ochrony danych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wdrożenie systemu pozwala w szczególności na:

 • Ustandaryzowanie procesów pod kątem odpowiednich polityk dostępu, uprawnień, uwierzytelniania,
 • Ciągłe monitorowanie skuteczności i poziomu bezpieczeństwa,
 • Spełnić wymagania prawne w zakresie ochrony informacji i danych osobowych, np. RODO,
 •  Zorientowanie procesu na bezpieczeństwo danych klienta i zadowolenie klienta,
 • Wdrożenie procesu planowania i zarządzania zmianami w obszarach bezpieczeństwa, m.in. zabezpieczeń fizycznych, IT, bezpieczeństwa w chmurze,
 • Spełnienia wymogów prawnych dla podmiotu objętego Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, m.in. w obszarze cyberzabezpieczeń usługi kluczowej, 
 • Wdrożyć skuteczny proces reagowania na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa, m.in. ataki hakerskie, ransomware, phising, a także naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie rozpoznawalnego na całym świecie standardu bezpieczeństwa,

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji może zostać również zintegrowane z innymi systemami, np. zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy. Stanowi również niezbędne wymaganie przy wdrażaniu wymagań TISAX w branży motoryzacyjnej.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością stanowi formalne potwierdzenie spełnienia wymagań normy niezależnie od tego w jakim otoczeniu biznesowym działa organizacja. Ponadto, pozwala na szczególne wyróżnienie firmy na rynku, w procesach przetargowych oraz niezależne potwierdzenie ciągłego monitorowania przez organizację bezpieczeństwa przetwarzanych danych.  

Szukasz profesjonalnego podejścia i usług wysokiej jakości?