ISO 45001 – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

IDEA NORMY

Standard ISO 45001 zastępuje dotychczas stosowaną polską normę PN-EN 18001 oraz OHSAS 18001. To międzynarodowa norma pozwalająca na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie pracy oraz odpowiednim zarządzaniu ryzykiem i szansami w kontekście procesów BHP i ryzyka zawodowego. Podstawą systemu  jest określenie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Struktura normy jest spójna z innym standardami ISO, co pozwala na jej łatwą integrację z innymi systemami zarządzania.

System zarządzania bezpieczeństwem pracy wg normy ISO 45001 może być wdrożony w każdej organizacji, która chce procesowo podejść do ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.

DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ?

Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy stanowi dowód na wysokie standardy i działania organizacji w kontekście minimalizacji zdarzeń wypadkowych.

 Wdrożenie systemu pozwala w szczególności na:

  • Ustandaryzowanie procesów pod kątem ryzyka zawodowego i prawa pracy,
  • potencjalne zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,
  • potencjalne ograniczenie przestojów produkcyjnych i kosztów z tym związanych,
  • zapewnienie zgodności z przepisami prawa pracy i bezpieczeństwa pracy,
  • propagowanie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia do bezpieczeństwa pracy,
  • optymalizacja zarządzania zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

Wdrożenie systemu może zostać również zintegrowane z innymi systemami, np. zarządzania jakością i środowiskiem.

Certyfikacja systemu zarządzania  bezpieczeństwem pracy stanowi formalne potwierdzenie spełnienia wymagań normy niezależnie od tego w jakim otoczeniu biznesowym działa organizacja. Ponadto, pozwala na szczególne wyróżnienie firmy na rynku międzynarodowym i krajowym, w procesach przetargowych oraz niezależne potwierdzenie ciągłego monitorowania przez organizację działań mających na celu ochronę środowiska i optymalizację zużycia zasobów.

Zarówno wdrożenie systemu zarządzania jak i jego certyfikacja stanowią poświadczenie wdrożenia standardu rozpoznawalnego na całym świecie.  

Szukasz profesjonalnego podejścia i usług wysokiej jakości?