ISO 9001 – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

IDEA NORMY

ISO 9001: 2015 to międzynarodowy standard zarządzania jakością, skoncentrowany na planowaniu procesowym i zarządzaniu ryzykiem w kontekście realizacji celów jakościowych. Standard ten jest szeroko rozpoznawalny w praktycznie każdym sektorze gospodarki, w tym również w branży usługowej i zawiera wymagania dotyczące m.in.

 • Zrozumienia kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań klientów i kontrahentów,
 • Wdrożenia  procesu zarządzania ryzykiem Jakościowym dla wyrobów i usług,
 • Reagowania na niezgodności wyrobów i usług pod kątem zapewnienia jakości,
 • Ujęcia wymagań jakościowych na etapie projektowania wyrobów i usług,
 • Nadzoru nad dostawcami zewnętrznymi pod kątem zapewnienia jakości.


DLACZEGO WARTO WDROŻYĆ?

Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością stanowi dowód na wysokie standardy organizacji w kontekście planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działań. Wdrożenie systemu pozwala w szczególności na:

 • Ustandaryzowanie procesów pod kątem zapewnienia jakości,
 • Monitorowanie procesów pod kątem osiągania zamierzonych celów i ich ciągłe doskonalenie,
 • Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
 • Optymalizację kosztów i zachowanie wysokiej jakości produktów i usług,
 • Wdrożenie  zarządzania procesem identyfikacji i identyfikowalności wyrobów i usług,
 • Optymalizację procesów produkcji i dostarczania wyrobów i usług,
 • Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w myśl zasady ,,risk based thinking”,
 • Zorientowanie procesu na klienta i zadowolenie klienta,
 • Wdrożenie procesu planowania i zarządzania zmianami.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością może zostać również zintegrowane z innymi systemami, np. zarządzania energią, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością stanowi formalne potwierdzenie spełnienia wymagań normy niezależnie od tego w jakim otoczeniu biznesowym działa organizacja. Ponadto, pozwala na szczególne wyróżnienie firmy na rynku, w procesach przetargowych oraz niezależne potwierdzenie ciągłego monitorowania przez organizację jakości swoich wyrobów i usług.

Zarówno wdrożenie systemu zarządzania jak i jego certyfikacja stanowią poświadczenie wdrożenia standardu rozpoznawalnego na całym świecie.  

Szukasz profesjonalnego podejścia i usług wysokiej jakości?